logo.gamebato
امتیاز:
3.9/5
درباره سلطه انسان در شکست ناپذیر: یک ماجراجویی داستان محور که در دنیای سخت علمی تخیلی توسط استانیسلاو لم اتفاق می افتد، تجدید نظر کنید. سیاره Regis III را به عنوان دانشمند یسنا کشف کنید، از ابزار اتمپانک برای جستجوی خدمه گم شده استفاده کنید و با تهدیدات پیش بینی نشده روبرو شوید. در یک داستان فلسفی که توسط علم هدایت می شود، انتخاب کنید.
در ICARUS کاوش در یک بیابان وحشی پس از خطای زمین‌سازی. در دنیای باز زنده بمانید، ماموریت های زمان بندی شده را کامل کنید یا پاسگاه خود را بسازید. کاوش کنید، بسازید، صنایع دستی کنید و شکار کنید، در حالی که به دنبال ثروت خود هستید و در جستجوی مواد عجیب و غریب هستید.
امتیاز:
3.9/5
خود را برای یکی از بهترین بازی های سال 2023 آماده کنید , جایی که در آن می توانید بیش تر از 1000 سیاره دیده و در هر کدام آن ها ماجراجویی بسیار زیبا داشته باشید. پس شخصیت خود را ساخته و سفینه را آماده کرده تا در این کهکشان بی کران سفر خود را آغاز کنید.
فورت سولیس یک فیلم هیجان انگیز داستان محور در سیاره سرخ. شما باید یک سری کار ها در جایی که هیچ اطلاعاتی دقیقی ندارید انجام دهید. ایا می توانید ماموریت خود را به پایان برسانید.
امتیاز:
3.9/5
IXION یک اودیسه بی امان و شهرسازی در میان ستارگان است. به‌عنوان مدیر ایستگاه فضایی Tiqqun، نمونه اولیه ایستگاه فضایی DOLOS، شما وظیفه دارید هنگام مدیریت زیرساخت‌ها، منابع و خدمه، حفظ و اکتشاف را متعادل کنید. آیا می توانید شعله بشریت را در تاریکی سرد روشن نگه دارید؟
Empyrion – Galactic Survival یک ماجراجویی بقا در جعبه ماسهبازی فضای باز سه بعدی است. کشتی‌های قدرتمند، ایستگاه‌های فضایی قدرتمند و شهرک‌های سیاره‌ای وسیع بسازید تا انواع سیاره‌های مختلف را کشف، تسخیر یا بهره‌برداری کنید و اسرار امپریون را کشف کنید!
امتیاز:
3.9/5
درباره سلطه انسان در شکست ناپذیر: یک ماجراجویی داستان محور که در دنیای سخت علمی تخیلی توسط استانیسلاو لم اتفاق می افتد، تجدید نظر کنید. سیاره Regis III را به عنوان دانشمند یسنا کشف کنید، از ابزار اتمپانک برای جستجوی خدمه گم شده استفاده کنید و با تهدیدات پیش بینی نشده روبرو شوید. در یک داستان فلسفی که توسط علم هدایت می شود، انتخاب کنید.
امتیاز:
3.9/5
در ICARUS کاوش در یک بیابان وحشی پس از خطای زمین‌سازی. در دنیای باز زنده بمانید، ماموریت های زمان بندی شده را کامل کنید یا پاسگاه خود را بسازید. کاوش کنید، بسازید، صنایع دستی کنید و شکار کنید، در حالی که به دنبال ثروت خود هستید و در جستجوی مواد عجیب و غریب هستید.
خود را برای یکی از بهترین بازی های سال 2023 آماده کنید , جایی که در آن می توانید بیش تر از 1000 سیاره دیده و در هر کدام آن ها ماجراجویی بسیار زیبا داشته باشید. پس شخصیت خود را ساخته و سفینه را آماده کرده تا در این کهکشان بی کران سفر خود را آغاز کنید.
امتیاز:
3.9/5
فورت سولیس یک فیلم هیجان انگیز داستان محور در سیاره سرخ. شما باید یک سری کار ها در جایی که هیچ اطلاعاتی دقیقی ندارید انجام دهید. ایا می توانید ماموریت خود را به پایان برسانید.
امتیاز:
3.9/5
IXION یک اودیسه بی امان و شهرسازی در میان ستارگان است. به‌عنوان مدیر ایستگاه فضایی Tiqqun، نمونه اولیه ایستگاه فضایی DOLOS، شما وظیفه دارید هنگام مدیریت زیرساخت‌ها، منابع و خدمه، حفظ و اکتشاف را متعادل کنید. آیا می توانید شعله بشریت را در تاریکی سرد روشن نگه دارید؟
امتیاز:
3.9/5
Empyrion – Galactic Survival یک ماجراجویی بقا در جعبه ماسهبازی فضای باز سه بعدی است. کشتی‌های قدرتمند، ایستگاه‌های فضایی قدرتمند و شهرک‌های سیاره‌ای وسیع بسازید تا انواع سیاره‌های مختلف را کشف، تسخیر یا بهره‌برداری کنید و اسرار امپریون را کشف کنید!