logo.gamebato
امتیاز:
3.9/5
زمین بیمار است و ما بیماری. تمام امید بر گایا است، موجودی قدرتمند که از آخرین نفس مادر طبیعت متولد شده است. از توانایی های او برای تغییر محیط، فرار از موجودات خطرناک، حل پازل های متفکرانه و زنده ماندن در این دنیای در حال مرگ استفاده کنید.
آخرین مورد بندیکت فاکس را در نظر بگیرید و به دنیای پیچیده ای از سازمان های مخفی، آیین های ممنوعه و قتل های خونسرد شیرجه بزنید. با جستجوی سرنخ‌ها و مبارزه با شیاطین در این لاوکرافتین مترویدوانیا، خاطرات قربانیان فوت شده را کاوش کنید.
پورتال؛ بازی تحسین شده توسط بسیاری منتقدین ، برنده جوایز مختلف و در اصل یک کلاسیک فرهنگ گیمینگ را تجربه کنید که با ردیابی پرتو دوباره تجسم و بازسازی شده است.
امتیاز:
3.9/5
محدودیت‌های مهارت‌های رزمی خود را فشار دهید و بر توانایی‌های جدید تسلط پیدا کنید تا در دنیای دوبعدی غیرخطی نابخشودنی پیشرفت کنید. با تاریکی بی امان روبرو شوید که می خواهد شما را نابود کند. در Moonscars، هر مرگی درسی است که آموخته می‌شود و با غلبه بر هر چالش، حقایق جدیدی آشکار می‌شود.
تلفیقی تاریک و گوتیک از مترویدوانیا و روح. The Last Faith در نبردهای بی رحمانه و دقیق با طیف وسیعی از سلاح ها، سلاح های گرم و اعدام های سفارشی در اختیار شما پیشرفت می کند. اجازه ندهید هیچ چیز مانع شما شود.
امتیاز:
3.9/5
در یک ماجراجویی پازل جوی در یک پرتگاه اقیانوسی سورئال شیرجه بزنید. کاوش در آب های خطرناک، تصاحب موجودات دریایی و حل پازل های محیطی برای کشف آنچه در اعماق سطح زمین نهفته است…
امتیاز:
3.9/5
زمین بیمار است و ما بیماری. تمام امید بر گایا است، موجودی قدرتمند که از آخرین نفس مادر طبیعت متولد شده است. از توانایی های او برای تغییر محیط، فرار از موجودات خطرناک، حل پازل های متفکرانه و زنده ماندن در این دنیای در حال مرگ استفاده کنید.
امتیاز:
3.9/5
آخرین مورد بندیکت فاکس را در نظر بگیرید و به دنیای پیچیده ای از سازمان های مخفی، آیین های ممنوعه و قتل های خونسرد شیرجه بزنید. با جستجوی سرنخ‌ها و مبارزه با شیاطین در این لاوکرافتین مترویدوانیا، خاطرات قربانیان فوت شده را کاوش کنید.
امتیاز:
3.9/5
پورتال؛ بازی تحسین شده توسط بسیاری منتقدین ، برنده جوایز مختلف و در اصل یک کلاسیک فرهنگ گیمینگ را تجربه کنید که با ردیابی پرتو دوباره تجسم و بازسازی شده است.
امتیاز:
3.9/5
محدودیت‌های مهارت‌های رزمی خود را فشار دهید و بر توانایی‌های جدید تسلط پیدا کنید تا در دنیای دوبعدی غیرخطی نابخشودنی پیشرفت کنید. با تاریکی بی امان روبرو شوید که می خواهد شما را نابود کند. در Moonscars، هر مرگی درسی است که آموخته می‌شود و با غلبه بر هر چالش، حقایق جدیدی آشکار می‌شود.
امتیاز:
3.9/5
تلفیقی تاریک و گوتیک از مترویدوانیا و روح. The Last Faith در نبردهای بی رحمانه و دقیق با طیف وسیعی از سلاح ها، سلاح های گرم و اعدام های سفارشی در اختیار شما پیشرفت می کند. اجازه ندهید هیچ چیز مانع شما شود.
امتیاز:
3.9/5
در یک ماجراجویی پازل جوی در یک پرتگاه اقیانوسی سورئال شیرجه بزنید. کاوش در آب های خطرناک، تصاحب موجودات دریایی و حل پازل های محیطی برای کشف آنچه در اعماق سطح زمین نهفته است…

گیمباتو در شبکه های اجتماعی